Đồng hồ đo lưu lượng Wise Model F801

Liên hệ
Đồng hồ đo lưu lượng Wise F801 -  lưu lượng kế ống thủy tinh_F801 kết nối mặt bích
 
 

    Đồng hồ đo lưu lượng F801 Hoạt động dựa trên nguyên tắc diện tích thay đổi: Chất lỏng nâng phao trong một ống hình côn, tăng diện tích cho chất lỏng đi qua. Chiều cao của phao tỷ lệ thuận với tốc độ dòng chảy.Sản phẩm liên quan

Hỗ trợ trực tuyến