Đồng hồ nhiệt độ dạng dây

Đồng hồ nhiệt độ wise dạng dây, thiết bị đo nhiệt độ dạng dây wise, xuất xứ hàn quốc.
 

Hỗ trợ trực tuyến