Đồng hồ nhiệt độ Wise Model T112

Liên hệ

Nhiệt kế lưỡng kim có vỏ bọc kín_T112 , Đồng hồ nhiệt độ Wise Model T112 được thiết kế kín hoàn toàn, nhiệt kế dạng chân sau dùng đo nhiệt độ chất lỏng, chất khí.Hỗ trợ trực tuyến