Đồng hồ áp suất Wise Model P163

Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất dùng trong ngành công nghiệp nặng Wise Model P163 series

Đồng hồ áp suất Wise  P163 được thiết kế để chống lại độ sốc, độ rung và xung động có thể được tạo ra ngành sản xuất công nghiệp nặngHỗ trợ trực tuyến