Đồng hồ áp suất Wise Model P112

Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Wise Model P112 dùng trong nhiều ngành công nghiệp, điển hình dùng đo áp suất của hệ thống có chứa khí freonHỗ trợ trực tuyến